​​​​​​​HHJ-Tutkinto


- hallitustyön tekijöille ja tuleville hallitusammattilaisille

Tähtäätkö ammattimaiseksi hallitustyön tekijäksi? HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. Tutkinnon suorittaneiden lista julkistetaan kunkin tutkinnon jälkeen. Listalle tulevat vain julkaisuluvan antaneiden nimet. HHJ-tutkinnon suorittaneita hallitusosaajia voidaan välittää pk-yritysten hallituksiin. Tutkinto antaa erinomaiset lähtökohdat hyvään hallitustyöhön ja hallitusammattilaisuuteen. Tutkinto koostuu ennakkotehtävävaiheesta, seminaariosuudesta ja monivalintakokeesta ja on näin ollen erinomainen oppimiskokemus.

USEIMMIN KYSYTYT KYSYMYKSET HHJ-TUTKINNOSTA

Haluatko tietää, mitä hyötyä HHJ-tutkinnosta on tai miten tutkintopäivään kannattaa valmistautua? Kuuntele alla oleva HHJ-tutkinnon info ja saat parhaat käytännön vinkit ja kuulet useimmin kysytyt kysymykset.

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkintoon voi osallistua HHJ-kurssitodistuksen saanut. HHJ-kurssin pitää olla suoritettu ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

HHJ-tutkinto koostuu kahdesta ennakkotehtävästä ja tutkintopäivästä. Tutkinto ei ole kirjatentti kurssista, kurssikirjallisuudesta tai ennakkotehtävistä, vaan mittaa yleisellä tasolla hallitustyöskentelyosaamista.

Tutkintopäivänä ennakkotehtävien tarkastajat purkavat kaikki neljä ennakkotehtävää seminaarityylisesti. Iltapäivällä on varsinainen kirjallinen monivalintakoe. Kirjallisen monivalintakokeen kysymykset (60 kpl) koskevat kaikkia neljää aihealuetta. Kokeeseen valmistaudutaan parhaiten kertaamalla kurssimateriaali, tutustumalla osakeyhtiölakiin ja kaikkiin ennakkotehtäviin sekä hankkimalla omatoimisesti tietoa kaikista aihealueista.


Ilmoittautuminen TUTKINTOON

Tutkintoon ilmoittaudutaan KOULUTUKSET-sivulta. Valitse Kaikki tapahtumat -listasta HHJ-tutkinto ja sen jälkeen ko. tutkinto.

HUOM! Ilmoittautumisia ei voi ottaa vastaan enää viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli ilmoittautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä oman alueesi kauppakamariin ennen ilmoittautumisen sulkeutumista.


Ennakkotehtävien aihealueet ja hyväksymiskriteerit

Aihealueet:

1. hyvä hallintotapa (lait, asetukset, suositukset, arvot, eettiset koodit).

2. hallituksen ja hallitustyön organisointi (hallituksen kokoonpano, tehtävät, kokousten sisältö ja itsearviointi; hallituksen ja toimitusjohtajan välinen työnjako, hallituksen puheenjohtajan tehtävät, toimitusjohtajan ja johtoryhmän arviointi).

3. strategiatyö (omistajastrategia, liiketoimintastrategia, strategian valmistelu, toteutus ja valvonta, murrostilanteet).

4. yrityksen talouden seuranta ja ohjaus (tilinpäätös, tuloslaskelma, talouden tunnusluvut, budjetointi, riskien hallinta).

Aihealueista valitaan kaksi, joiden ennakkotehtäviin vastataan. Tutkintopäivän monivalintakoe kattaa kaikki aihealueet, joten ennakkotehtävät suositellaan valitsemaan niistä aihealueista, joissa tarvitsee eniten kehittymistä. Vastaukset arvostellaan arvosanalla hyväksytty/hylätty.

Hyväksymiskriteerit:

 • Henkilö on osoittanut perehtyneensä aihealueeseen.
 • Henkilö on vastannut kaikkiin kysymyksiin.
 • Vastaukset ovat kattavia ja perusteltuja.
 • Vastaukset on palautettu määräaikaan mennessä

Myös uusijan on vastattava kulloisenkin tutkinnon ennakkotehtäviin.


Ennakkotehtävät ovat saatavissa vain suomenkielisinä, mutta osallistuja voi halutessaan vastata niihin joko ruotsiksi tai englanniksi. Tutkintopäivänä esitykset ja kirjallinen monivalintakoe ovat kuitenkin suomeksi.

Förhandsuppgifterna finns tillgängliga endast på finska, men om man vill kan man svara på dem antingen på svenska eller på engelska. På examensdagen är presentationerna och det skriftliga flervalsprovet på finska.

Preliminary tasks are only available in Finnish, but the participant may answer them in English. However the presentations at the exam day and the exam itself are only in Finnish.


Tutkintomaksu

Tutkintomaksu laskutetaan ennakkotehtävät hyväksytysti suorittaneilta. Osallistujalle, joka palauttaa vastaukset kahteen ennakkotehtävään, mutta jonka suoritusta ei hyväksytä (tai osallistuja vastaa vain yhteen ennakkotehtävään) lähetetään lasku puolikkaasta tutkintomaksusta. Tutkintopäivään aiemmin kutsutut (monivalintakokeessa hylätyt) saavat osallistua tutkintoon puoleen hintaan.

HUOM: Jos osallistuja ei osallistu etänä järjestettävään tutkintopäivään ilman hyväksyttävää syytä (tai peruuttaa esim. työesteen vuoksi) tutkintomaksu veloitetaan eikä hänellä ole mahdollisuutta osallistua pelkkään tutkintopäivään myöhemmin. Hyväksyttävänä syynä pidetään esim. sairauspoissaoloa (todistuksesta toimitettava kopio) jolloin tutkintomaksua ei palauteta, mutta osallistuja saa osallistua seuraavaan tutkintopäivään maksutta.

Hinnat vuonna 2024:

Tutkintomaksu 450 € + alv 24 % = 558 € / hlö veloitetaan ennakkotehtävät hyväksytysti suorittaneilta.
Tutkintomaksu 225 € + alv 24 % = 279 € / hlö veloitetaan ennakkotehtävävaiheessa hylätyiltä.
Tutkintomaksu 225 € + alv 24 % = 279 € / hlö veloitetaan aiemmin tutkintopäivään kutsutuilta (monivalintakokeessa hylätyt).

Tutkintomaksu laskutetaan ennakkotehtävien palauttamisten jälkeen.

HHJ-tutkinto on silmiä avaava ja uusia näkökulmia antava kokemus. Toivoisin, että yhtä useampi hallitusjäsen kävisi HHJ-tutkinnon.

Se auttaisi uudistamaan ja päivittämään hallitustyöskentelyä yrityksessä nykyaikaan.
​​​​​​​

Tove Sjöbergin kokemuksia HHJ-tutkinnosta

Tove Sjöberg,
hallintopäällikkö
Osuuspankki RaaseporiAIKATAULUT

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry:n järjestävät yhteistyössä HHJ-tutkinnon kolme kertaa vuodessa, keväällä, kesällä ja syksyllä. Alla on tarkemmat aikataulut.


Järjestyksessään 37. tutkinto järjestetään kesällä 2024 seuraavasti:

 • ma 18.12.2023 Ilmoittautuminen alkaa

 • to 11.4.2024 Ilmoittautuminen tutkintoon päättyy, ilmoittautuminen vain HHJ-sivujen kautta.

HUOM! ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan enää viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli ilmoittautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä oman alueesi kauppakamariin ennen ilmoittautumisen sulkeutumista. Jokainen vastaa omien yhteystietojensa ajantasaistamisesta HHJ-palvelujärjestelmässä, jotta sähköinen tutkintokutsu tulee oikeaan osoitteeseen.

 • ma 15.4.2024 Ilmoittautuneet pääsevät valitsemaan kaksi ennakkotehtävää ja lataamaan niiden tehtävänannot HHJ-palvelujärjestelmästä (Kirjaudu sisään --> Tutkinnon ennakkotehtävät).

 • ma 13.5.2024 Ennakkotehtävien vastausten viimeinen palautuspäivä HHJ-palvelujärjestelmään.

 • to 30.5.2024 Osallistujille tulee HHJ-palvelujärjestelmään merkintä ennakkotehtävien hyväksymisestä/hylkäämisestä. Ennakkotehtävät hyväksytysti suorittaneet saavat sähköpostitse kutsun tutkintopäivään ohjelmatietoineen sekä pääsyn kaikkiin neljään ennakkotehtävään tutustumista varten (niihin ei enää vastata).

 • ti 20.8.2024 Tutkintopäivä klo 10.15–16.15. Tutkintopäivä järjestetään etäyhteyksin. Ennakkotehtävien tarkastajat purkavat kaikki neljä ennakkotehtävää seminaarityylisesti. Iltapäivällä on varsinainen monivalintakoe.

 • ke 28.8.2024 Tutkinnon tulokset lähetetään iltapäivällä sähköpostitse osallistujille.

 • ti 3.9.2024 HHJ-diplomien ja -pinssien postitus alkaa


Järjestyksessään 38. tutkinto järjestetään syksyllä 2024 seuraavasti:

 • pe 5.4.2024 Ilmoittautuminen alkaa
 • to 12.9.2024 Ilmoittautuminen tutkintoon päättyy, ilmoittautuminen vain HHJ-sivujen kautta.

HUOM! ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan enää viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli ilmoittautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä oman alueesi kauppakamariin ennen ilmoittautumisen sulkeutumista. Jokainen vastaa omien yhteystietojensa ajantasaistamisesta HHJ-palvelujärjestelmässä, jotta sähköinen tutkintokutsu tulee oikeaan osoitteeseen.

 • ma 16.9.2024 Ilmoittautuneet pääsevät valitsemaan kaksi ennakkotehtävää ja lataamaan niiden tehtävänannot HHJ-palvelujärjestelmästä (Kirjaudu sisään --> Tutkinnon ennakkotehtävät).
 • ma 7.10.2024 Ennakkotehtävien vastausten viimeinen palautuspäivä HHJ-palvelujärjestelmään.
 • ke 23.10.2024 Osallistujille tulee HHJ-palvelujärjestelmään merkintä ennakkotehtävien hyväksymisestä/hylkäämisestä. Ennakkotehtävät hyväksytysti suorittaneet saavat sähköpostitse kutsun tutkintopäivään ohjelmatietoineen sekä pääsyn kaikkiin neljään ennakkotehtävään tutustumista varten (niihin ei enää vastata).
 • ke 20.11.2024 Tutkintopäivä klo 10.15–16.15. Tutkintopäivä järjestetään etäyhteyksin. Ennakkotehtävien tarkastajat purkavat kaikki neljä ennakkotehtävää seminaarityylisesti. Iltapäivällä on varsinainen monivalintakoe.
 • ti 26.11.2024 Tutkinnon tulokset lähetetään iltapäivällä sähköpostitse osallistujille.
 • ti 3.12.2024 HHJ-diplomien ja -pinssien postitus alkaa

Minustako AMMATTIMAINEN HALLITUSTYÖN TEKIJÄ?

HHJ-koulutuskokonaisuus soveltuu hallitustyötä jo tekeville ja siitä kiinnostuneille sekä ammattimaista hallitusuraa suunnitteleville henkilöille. Hallitustyöskentelyn kehittämiseen tähtäävä HHJ-kurssi suoritetaan aina ennen HHJ-tutkintoa. Kun molemmat koulutuskokonaisuudet on hyväksytysti suoritettu, osallistuja saa käyttää arvostettua HHJ-nimikettä. HHJ-kurssin aihealueena on hallitustyöskentely ja sen kehittäminen, johon pureudutaan hyvinkin konkreettisella otteella. HHJ-tutkinnon osalta hallituskoulutus syventyy kurssilta tuttuihin aihealueisiin, kuten hyvään hallintotapaan, hallituksen organisointiin, strategiatyöhön sekä yrityksen talouden seurantaan ja ohjaukseen.

HHJ-KURSSILTA JA -TUTKINNOsta EVÄÄT HYVÄÄN HALLITUSTYÖHÖN

HHJ-kurssin ja -tutkinnon suorittanut hallitusosaaja pystyy näin ollen työskentelemään hallitustyössä entistä syväluotaavammin ja kehittämään hallitustoimintaa hyvinkin konkreettisin keinoin. Koulutuskokonaisuuksissa vetäjinä toimivat useat hallitustyön asiantuntijat sekä hallitusammattilaiset. Osallistujien kokemukset HHJ-tutkinnosta ovatkin olleet erinomaisia. Lisäksi HHJ hallituskoulutus sisältää hallituksen puheenjohtajan työstä kiinnostuneille soveltuvan arvostetun puheenjohtajakurssin.