Miten hallitusjäsenien välitys tapahtuu?Hallituspartnerit ry välittää riippumattomia hallituksen jäseniä ensisijaisesti pk-yrityksille omistajien määrittämien kriteerien mukaisesti. Hallitusjäsenten välitykseen osallistuvat yrityksen omistajien tai edustajien lisäksi Hallituspartnerien vastuuhenkilö ja välitystoimikunta. Ehdokkaita etsitään Hallituspartnereista, HHJ-tutkinnon suorittaneista, HHJ-kurssin käyneistä sekä muista lähteistä.

Pk-yrityksille riippumattoman hallitusjäsenen hankinta on strateginen ja tärkeä, mutta ei useinkaan kiireellinen asia. Siitä huolimatta suosittelemme ottamaan yhteyttä ajoissa, koska huolellisesti ja kattavasti hoidettu välitystoimeksianto takaa parhaan lopputuloksen. Suosittelemme kahta yrityksen riippumatonta hallituksen jäsentä, joten myös ehdokkaiden tapaamisiin tulee varata aikaa.