​​​​​​​På svenska​​​​​​​

HHJ (Hyväksytty hallituksen jäsen) - Utbildningsprogram för styrelsemedlemmar
​​​​​​​

Hyvaksytty hallituksen jasen_pa svenska_2024.pdf
En finländsk framgångssaga

Många små och medelstora företag styrs i praktiken av företagaren själv. Företagets framgång baserar sig på företagarens viktigaste kompetenser och hårt arbete. Ett företag kämpar med olika utmaningar i olika utvecklingsskeden, såsom ägarbyten, generationsväxlingar, utveckling av export, snabb tillväxt, marknadsstörningar och andra omställningar. I dessa situationer behöver företagaren, ägarna och investerarna kompetenta rådgivare som har erfarenhet av liknande situationer och affärsområden. Det bästa sättet att binda upp kompetenta rådgivare till företaget är att anlita dem som styrelsemedlemmar.

Ofta är det så att företagare och företag inte känner till potentiella styrelsemedlemmar. Å ena sidan finns det många potentiella personer med erfarenhet av olika typer av affärsverksamhet, men å andra sidan har de inte förståelse för innebörden av styrelsearbete och det ansvar som styrelsemedlemskap innebär. Detta är en vanlig orsak till att potentiella personer tvekar att acceptera styrelseposter i små och medelstora företag.

Tammerfors handelskammare och Hallituspartnerit, som är en regional organisation för främjande av styrelsearbete, har utvecklat ett utbildningsprogram för att lösa ovanstående problem. Programmet går under namnet HHJ – Hyväksytty hallituksen jäsen (Godkänd styrelsemedlem). Programmets kärna är att kombinera två teman och aktivera en under- eller outnyttjad resurs i företaget. Det första temat är att utbilda deltagarna i innebörden av styrelsearbete. Det andra temat är att sammanföra företagare och potentiella styrelsemedlemmar. Det slutgiltiga målet är att genom högklassigt styrelsearbete skapa framgång för företag.

Utmärkelser

HHJ-initiativet fick internationell uppmärksamhet då programmet belönades i samband med ICC’s World Chambers Congress, som gick av stapeln i Istanbul i juli 2007.

HHJ - Godkänd styrelse­medlem -kurser på svenska

Västra Nylands Handelskammare och Ostrobothnia Handelskammare har anordnat svenska språkkurser sedan 2023. Kontaktinformation finns nedan.


Tilläggsinformation

Tampere Chamber of Commerce,
Director Juha Koski, juha.koski@chamber.fi, +358 40 737 5386.
https://www.hhj.fi/,
https://tampere.chamber.fi/ à Choose English


Tilläggsinformation av de HHJ - Godkänd styrelse­medlem -kurserna:

Västra Nylands Handelskammare
Byråsekreterare Heidi Nyman, heidi.nyman@vastranyland.chamber.fi,
​​​​​​​+358 44 493 2055

https://vastranyland.chamber.fi/sv-se à HHJ

Ostrobothnia Handelskammare
Training and Liaison Manager Maijastiina Jokitalo,
maijastiina.jokitalo@chamber.fi,
+358 40 569 6371
https://www.ostro.chamber.fi/sv/kursverksamhet/

Ladattavat tiedostot:

HHJ-programmets fristående moduler är:

  • HHJ-introduktion
  • HHJ-kurs
  • HHJ-kurs för styrelseordförande
  • HHJ-examen
  • HHJ Pro
  • HHJ tema utbilding, t.ex. strategiimplementering, leda av försäljning, företag ekonomi
  • Nationellt HHJ-alumniseminarium
  • Regionala HHJ-alumnimöten


Programmets huvudmål är att främja små och medelstora företags styrelsearbete. HHJ-kursen strävar till att ge deltagarna den kunskap som behövs i styrelsearbetet. Deltagarnas respons har varit överväldigande positiv och kurserna har varit fullbokade i veckor, t.o.m. månader, i förväg. Ett aldrig tidigare skådat fenomen är att kursernas deltagare aktivt har rekommenderat kursen på eget initiativ, vilket har resulterat i att det goda ryktet spridits.

Uppnådda resultat

HHJ-programmet har lyckats bidra till företagens konkurrenskraft, genom att utveckla företagens ledning och förbättra deras affärsmiljö. Som slutsats kan konstateras att via HHJ-programmet har vi lyckats hitta en nisch i - kursutbudet som handelskamrarna erbjuder sina nuvarande och framtida medlemmar.

HHJ-programmet har bidragit till att höja Tammerfors och övriga handelskammares profil som viktiga aktörer i utvecklingen av affärsverksamheter. Programmet erbjuder något nytt åt handelskammarmedlemmarna och framförallt till en ny målgrupp inom medlemsföretagen. Ekonomiskt har HHJ-programmet varit en framgång. Tammerfors handelskammare lyckades sätta deltagaravgiften på en rimlig nivå och hålla kostnaderna under kontroll.

I två år har HHJ-kurser erbjudits av 19 finländska handelskammare och Centralhandelskammaren. Kursen är tillgänglig lokalt för över 98 % av handelskammarmedlemmarna i Finland. Totalt 750 HHJ-kurser har arrangerats sedan år 2005 fram till december 2023, med över 16000 deltagare. HHJ-examen har ordnats 35 gånger fram till november 2023 och över 7600 personer har godkänts. Under 2024 kommer dryga 60 kurser att arrangeras i olika delar av Finland.

En pool av styrelseproffs

Hallituspartnerit ry (rf), som är en organisation som utvecklar och främjar styrelsearbete, förmedlar styrelsemedlemmar till små och medelstora företag. Hallituspartnerit strävar till att hitta lämpliga kandidater för specifika styrelseuppdrag bland sina medlemmar som har avlagt HHJ-examen. Det finns åtta lokala Hallituspartnerit- föreningar runtom i Finland. Mera information kan hittas på deras webbplats:

https://hallituspartnerit.fi/