Puheenjohtajakurssi

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajalla pitää olla kyky kehittää omaa ja hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista. Toimiva hallitus on osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä.
​​​​​​​

Puheenjohtajakurssi kestää puolitoista päivää.

Kurssilla luodaan perusta pk-yritysten hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle: hallituksen ydintehtävät ja tehokkuudet, yrityksen strategia sekä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä, kokouksen johtaminen ja työjärjestys, liiketoiminnan kehittäminen ja toimitusjohtajan katsaus, hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteet, hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja vastuut.

Kurssi sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että puheenjohtajaksi aikoville.

KIRJALLISUUTTA

Hallituksen puheenjohtajan opas – johda pk-yritys menestykseen: Antero Virtanen, Eero Ottila, Kai Miesmäki, Pertti Mäntylä (sis. hintaan)

Kurssin osallistujilta edellytetään HHJ-kurssin käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista.

Koulutukset sivulla ovat kaikkien kauppakamareiden HHJ-puheenjohtajakurssit.

HHJ-alumni on HHJ-kurssin ja HHJ-puheenjohtajakurssin käyneille tarkoitettu seuljettu LinkedIn-ryhmä. Lue lisää HHJ Alumni -LinkedIn-ryhmästä.

Lue lisää tulevista koulutuksista täältä tai ota yhteyttä lähimpään kauppakamariin.

Hallitustyöskentelyn kehittäminen on positiivinen ketjureaktio. Yhtiön ja sen omistajien lisäksi hallitustyöskentelyn kehittämisestä hyötyvät hallitusten jäsenet ja sen kautta myös muut yhtiöt, niiden omistajat sekä edelleen koko Oy Suomi Ab.


​​​​​​​Emilia Wikstedt

hallituksen puheenjohtaja - Vuorenmaa Yhtiöt Oy