Puheenjohtajakurssi

Pk-yrityksen puheenjohtajakurssi nostaa keskiöön hallituksen johtamisen ja ryhmädynamiikan kehittämisen. Hallituksen puheenjohtajan tulee omata kyky kehittää omaa sekä hallituksen muiden jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista. Toimiva hallitus on jokaisen osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä.
​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hallitustyön johtaminen ja kehittäminen vaativat monipuolista osaamista. Kurssilla luodaan perusta koko pk-yritysten hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle: hallituksen ydintehtävät ja tehokkuudet, yrityksen strategia sekä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä, kokouksen johtaminen ja työjärjestys, liiketoiminnan kehittäminen ja toimitusjohtajan katsaus, hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteet, hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja vastuut.

Kurssi sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että puheenjohtajaksi aikoville.
Emilia Wikstedt
hallituksen puheenjohtaja - Vuorenmaa Yhtiöt Oy


Hallitustyöskentelyn kehittäminen on positiivinen ketjureaktio. Yhtiön ja sen omistajien lisäksi hallitustyöskentelyn kehittämisestä hyötyvät hallitusten jäsenet ja sen kautta myös muut yhtiöt, niiden omistajat sekä edelleen koko Oy Suomi Ab.


OSALLISTU Kurssille hallituksen puheenjohtajakurssille

Puheenjohtajakurssi kestää puolitoista päivää.

Kurssin osallistujilta edellytetään HHJ-kurssin käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista.

Koulutukset sivulta löydät kaikkien kauppakamareiden HHJ-puheenjohtajakurssit.


Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja toimii koko hallituksen johtajana. Näin ollen hänen keskeisin tehtävänsä on hallitustyön johtaminen, jonka puitteissa puheenjohtajan tulee seurata tarkasti koko hallituksen toimintaa. Samalla puheenjohtaja huolehtii siitä, että hallituksen tekemät linjaukset ja strategiset päätökset saadaan jalkautettua myös käytännön tasolle.

Hallituksen puheenjohtaja onkin selkeästi yksi tärkeimmistä ja keskeisimmistä rooleista hallituksen kokoonpanossa – jokainen hyvä hallitus ansaitsee ja tarvitsee hyvän puheenjohtajan, joka pystyy johtamaan hallitusta sujuvasti sekä viemään kokonaisuudessaan hallitustyöskentelyä eteenpäin. Lisäksi hänen tulisi pystyä kehittämään ryhmädynamiikkaa ja keskinäistä dialogia, niin hallituksen jäsenten kuin myös yrityksen muiden edustajien välillä.

Hallituksen johtaminen ja hallitustyön kehittäminen eivät kuitenkaan ole aina helppoja toteuttaa käytännössä. Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtaja tarvitseekin avukseen erilaisia työkaluja ja käytännön toimintamalleja, joiden kautta hän pystyy johtamaan, kehittämään ja ohjaamaan hallitustyötä sekä omaa toimintaansa kauden aikana. Kaikkiin näihin hallituksen puheenjohtajan tehtäviin – niin operatiivisten ydintoimintojen, vuorovaikutussuhteiden, työjärjestyksen, johtamisjärjestelmän ja päätöksenteon, kuin myös muiden vastuiden ja työtehtävien osalta – keskitytään hyvinkin konkreettisella tasolla kansainvälisesti tunnustetun ja palkitun HHJ-koulutuskonseptin puheenjohtajakurssilla. Kurssin aikana saatkin erittäin syväluotaavan ja käytännönläheisen katsauksen pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajan työhön, samalla kun hallitustyön johtaminen kehittyy kokonaisuudessaan.

KIRJALLISUUTTA

Hallituksen puheenjohtajan opas – johda pk-yritys menestykseen: Antero Virtanen, Ismo Salminen (sis. hintaan)

HHJ-alumni on HHJ-kurssin ja HHJ-puheenjohtajakurssin käyneille tarkoitettu seuljettu LinkedIn-ryhmä. Lue lisää HHJ Alumni -LinkedIn-ryhmästä.

Lue lisää tulevista koulutuksista täältä tai ota yhteyttä lähimpään kauppakamariin.