​​​​​​​​​​​​​​HHJ-nimikkeet

Hallitusosaaminen voi koostua useista eri nimikkeistä

HHJ-kurssin, -tutkinnon, -puheenjohtajakurssin tai HHJ Pro -ohjelman hyväksytysti suorittaneet henkilöt saavat itselleen tietyn nimikkeen. Tutustu nyt HHJ-konseptin alaisiin, hallitusosaamisen erilaisiin nimikkeisiin sekä niiden suorittamiseksi vaadittaviin koulutuskokonaisuuksiin. Lisäksi löydät tältä sivulta myös nimilistat viimeisimmät HHJ-kurssit ja -tutkinnot suorittaneista henkilöistä.


HHJ-nimike

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. Tutkinto järjestetään kolme kertaa vuodessa: keväällä, kesällä ja syksyllä. HHJ-tutkinnon suorittaneita voidaan välittää pk-yritysten hallituksiin.

Tutkinnon suorittaneiden lista julkistetaan kunkin tutkinnon jälkeen. Luetteloon tulevat vain julkaisuluvan antaneet. Heistä julkaistaan vain ne tiedot, joiden julkaisuun he ovat antaneet luvan.

Ladattavat tiedostot:


HHJ-puheenjohtajanimike

HHJ-kurssin, -tutkinnon ja -puheenjohtajakurssin hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ PJ -nimikettä.

Puheenjohtajanimikkeen suorittaneiden luettelo julkistetaan kunkin tutkinnon jälkeen. Luetteloon tulevat vain julkaisuluvan antaneet. Heistä julkaistaan vain ne tiedot, joiden julkaisuun he ovat antaneet luvan.


Ladattavat tiedostot:

​​​​​​​HHJ PRO -NIMIKE

HHJ Pro -ohjelman sekä opinnäytetyön hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ Pro -nimikettä.

HHJ Pro -nimikkeen suorittaneiden luettelo julkistetaan kunkin ohjelman jälkeen. Luetteloon tulevat vain julkaisuluvan antaneet. Heistä julkaistaan vain ne tiedot, joiden julkaisuun he ovat antaneet luvan.

Ladattava tiedosto:

Hallitusosaaminen vaatii useiden osa-alueiden ymmärrystä

Hallitusosaaminen koostuu useista eri osa-alueista. Näin ollen hallitustyöskentely ja varsinkin sen kehittäminen edellyttävät usein jo olemassa olevan osaamisen syventämistä, niin johtamisen, talouden, sopivien työkalujen löytämisen kuin myös esimerkiksi strategiatyön osalta. Juuri tämän hallitusosaamisen sekä hyvän hallitustyön kehittämisen ympärille on myös Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -koulutuskokonaisuus laadittu. Kansainvälisesti tunnustetun ja palkitun HHJ-konseptin takana seisookin vankka halu uudistaa hallitustyötä sekä innostaa yhä uusia ihmisiä sen pariin. Samalla haluamme tarjota uusia näkökulmia ja toimintatapoja hallitustyöskentelyn uudistamiseen.