Hallitus ja strategian toteuttaminen

HHJ-teemakoulutus strategiatyöstä on aktiivinen ja vuorovaikutteinen valmennustilaisuus, joka koostuu ennakkotehtävistä, alustuksista, yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä osallistujia aktivoivasta keskusteluista. Kurssi kirkastaa osallistujille hallituksen mahdollisuudet, roolin ja tehtävät strategian toteuttamisessa. Koulutuspäivä lisää osallistujien ymmärrystä ihmisiin vaikuttamisen merkityksestä strategian toteuttamisessa ja toiminnan kehittämisessä sekä antaa käytännön esimerkkien ja case-harjoitusten kautta konkreettisia keinoja strategian toteuttamiseen hallitustyön kautta. Kurssi on intensiivinen yhden päivän tilaisuus ja antaa erinomaiset valmiudet strategioiden jalkauttamiseen.
​​​​​​​

Strategiaprosessi ja strategian TOTEUTUMINEN

Hallituksen tehtävä strategiaprosessissa on huolehtia, että kaikki ne, joiden tehtävä on toteuttaa strategiaa, ovat jollakin tavalla mukana ajatteluprosessissa, jonka tuloksena yrityksen ihmisten yhteinen suunta - strategia - syntyy.

Hallitus johtaa strategiaprosessia ja tukee aktiivisesti johtoa, joka toteuttaa prosessia käytännössä.

Iso kiitos hienosta Hallitus ja strategian toteuttaminen -koulutuksesta, maailmanluokan sanoma ymmärrettävästi sanottuna, taisi kolahtaa kaikkiin.


​​​​​​​Timo Mäki-Ullakko
toimitusjohtaja - Pirkanmaan Osuuskauppa

strategian toteuttaminen

Viime kädessä strategia toteutuu yrityksen ihmisten yksilöinä tekemien päätösten tuloksena. Valinnat ja ratkaisut, joita he työssään päivittäin tekevät joko tukevat tai eivät tue strategian toteutumista. Siksi ihmisten huomioon ottamisella ja ihmisiin vaikuttamisella on keskeinen merkitys.

Hallitus voi omalla toiminnallaan vaikuttaa merkittävästi siihen, miten hyvin nämä asiat otetaan huomioon strategiaprosessissa, strategian sisällössä ja johtamisjärjestelmän hyödyntämisessä strategian toteuttamiseksi.

Ilmoittaudu KOULUTUKSEEN

Koulutus sopii sekä uusille että jo hallituksessa työskenteleville - ja myös operatiivisessa johdossa työskenteleville.

Koulutus antaa konkreettisia ideoita, joilla hallitus voi omassa roolissaan tukea strategian toteutumista toimintaympäristössä, jossa muutokset voivat olla nopeita ja henkilöstön odotukset työn merkityksellisyydelle kasvavat koko ajan.

Tulevat koulutukset löytyvät täältä. Lisäksi voit kysyä kursseista lähimmästä kauppakamaristasi.