Hallituksen strategiatyö ja toteuttaminen

HHJ-teemakoulutus strategiatyöstä on aktiivinen ja vuorovaikutteinen valmennustilaisuus, joka koostuu ennakkotehtävistä, alustuksista, yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä osallistujia aktivoivasta keskusteluista. Kurssi kirkastaa osallistujille hallituksen mahdollisuudet, roolin ja tehtävät strategian toteuttamisessa. Koulutuspäivä lisää osallistujien ymmärrystä ihmisiin vaikuttamisen merkityksestä strategian toteuttamisessa ja toiminnan kehittämisessä sekä antaa käytännön esimerkkien ja case-harjoitusten kautta konkreettisia keinoja strategian toteuttamiseen hallitustyön kautta. Kurssi on intensiivinen yhden päivän tilaisuus ja antaa erinomaiset valmiudet strategioiden jalkauttamiseen.
​​​​​​​

Strategiaprosessi ja strategian jalkauttaminen

Hallituksen tehtävä strategiaprosessissa on auttaa yrityksen omistajia toimimaan vastuullisesti. Hallituksen on oltava tietoinen toimialan toimintakentästä, kuten muun muassa kilpailusta, mahdollisuuksista ja murroksista. Näiden osa-alueiden pohjalta hallitus voi lähteä toteuttamaan strategiatyötä. Suunnittelussa on otettava huomioon tavoitteet, mittarit, strategiaprosessin haasteet, kehityshankkeet ja selkeä toteuttamisen suunnitelma.

Iso kiitos hienosta Hallitus ja strategian toteuttaminen -koulutuksesta, maailmanluokan sanoma ymmärrettävästi sanottuna, taisi kolahtaa kaikkiin.


​​​​​​​Timo Mäki-Ullakko
toimitusjohtaja - Pirkanmaan Osuuskauppa

strategian toteuttaminen

Strategian tavoitteiden suunnittelussa on otettava huomioon yrityksen missio, arvot, toteuttamisen strategia, tarina ja visio. Uuden strategian jalkauttamisessa nämä tekijät on osallistettava strategiaprosessiin. Toteuttamisen seuraamiseen on otettava mukaan laadullisia ja määrällisiä mittareita. Mittareilla strategiaprosessia voidaan seurata ja kehittää. Hallituksen on määritettävä strategian jalkauttamisen kannalta vaikeimmat haasteet ja tehdä suunnitelma niiden voittamiseksi. Toimivan strategian toteuttamiseen on suunniteltava ja tehtävä kehityshankkeita. Kehityshankkeet edistävät kokonaisstrategiaprosessin toteutumista ja jalkautumista. Viimeiseksi hallituksen on tehtävä toimintasuunnitelma. Toimivaan toimintasuunnitelmaan kuuluvat kaikki toimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöiden määritys. Selkeällä toimintasuunnitelmalla hallitus ja johtoryhmä voivat seurata strategiaprosessin toteutumista.

Ilmoittaudu hallituksen strategiatyö kurssille

Kurssi sopii uusille ja jo hallituksessa työskenteleville. Kurssista saa ajankohtaista koulutusta ja kurssissa on huomioitu nykypäivän toimintaympäristö. Lisäksi koulutuksessa on erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen ja kurssilta saa uusia ideoita. Koulutus on erittäin hyvä peruskoulutus yritysjohdossa työskenteleville.

HHJ:n kaikki tulevat hallituksen strategityö kurssit löytyvät täältä. Lisäksi voit kysyä kursseista lähimmästä kauppakamaristasi.