Ymmärrys hallitustyöstä kasvoi ja työkalupakki täydentyi

Olen pannut merkille, että hakijoiden CV:t sisältävät usein mainintoja HHJ-koulutuksista. Niillä osoitetaan hakijan vakuuttavuutta johtajana, Kristiina Lehmus sanoo.

MPS Tampereen aluejohtaja Kristiina Lehmus ottaa säännöllisesti vastaan toimeksiantoja, joissa pyydetään arvioimaan yhtiön hallituksen toimintakykyä, puheenjohtajan työskentelyä ja yhteistyötä toimitusjohtajan kanssa.
– Osallistun itsekin hallitustyön tutkimusten eli Board Barometrien tekemiseen, ja minusta ne ovat oikein kiinnostavia toimeksiantoja. Barometrit innostivat minua hakemaan myös HHJ-kurssille. Halusin ymmärtää ja jäsentää hallitustyötä entistä paremmin ja saada lisää työkaluja hallitus- ja johtoryhmätyön kehittämiseen, hän kertoo tuoreen HHJ-kurssitodistuksen haltijana.
MPS:n seniorikonsulttina Kristiina Lehmus tekee myös johtajien suorahakuja ja johdon arviointeja. Rekrytointiprosessit aloitetaan yleensä pohtimalla toimeksiantajan kanssa toimitusjohtajan osaamisprofiilia, persoonaa ja hänen suhdettaan yhtiön hallitukseen.
– Toimitusjohtajan hakua edeltää aina kattava pohjatyö. Siihen kuuluu hallitusjäsenten ja johtoryhmän, joskus myös muun työyhteisön haastatteluja. On tärkeää selvittää, mitä hallitus ja yritys kaipaavat johtajalta juuri sillä hetkellä. Johtajiin kohdistuu totta kai hyvin erilaisia vaatimuksia, mutta yleensä hallitus toivoo itselleen luottopakkia.
Tässä kohtaa jotkut hallitukset pysähtyvät reflektoimaan, arvioimaan, omaa toimintaansa. Ne saattavat keskustella, mitä annettavaa hallituksella on toimitusjohtajalle.
– Suosittelen tällaista pohdintaa, sillä nykyään hakijat haluavat tietää mahdollisimman paljon hyvin varhain: kuka minua johtaa, minkälaisia tavoitteita minulle asetetaan, miten minua tuetaan roolissani? Jotta yritykseen saataisiin kiinnitettyä huippujohtaja, haun alkuvaiheessa kannattaa tehdä selväksi, että hallitus haluaa varmistaa hänen onnistumisensa.
Hallituksen ja toimitusjohtajan välistä suhdetta sanotaan yrityksen tärkeimmäksi ihmissuhteeksi, jonka vuorovaikutuksen laatuun ja luottamuksen rakentamiseen Lehmus suosittelee suuntaamaan erityistä huomiota.
– Suurin osa toimitusjohtajista ilmoittaa motiivikseen halun vaikuttaa. Koska hallituksen on kuitenkin seurattava ja ohjattava johtajan toimintaa, on toimittava hienovaraisesti, ettei tätä hallitukselle kuuluvaa tehtävää koeta toiminnan ja päätöksenteon vapauden rajoittamiseksi.

Hallitusbarometreja kannattaa tehdä säännöllisesti
Kristiina Lehmuksen mainitsemat hallitusbarometrit ovat MPS:n oman tutkimusosaston kehittämä työkalu, joka sopii hallitusjäsenten toiminnan kehittämiseen ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen.
– Barometrin teoreettinen viitekehys perustuu hyvään hallintotapaan, Corporate Governace -malliin, joten selvitys soveltuu myös hallitustyön kehittämiseen. Hyvän hallitustyön merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa. HHJ-kurssi vahvisti käsitykseni, että se on kulmakivi yrityksen menestymiselle.
Lehmuksen mukaan paras anti barometreista saadaan, kun seurantaa ja tutkimusta sitoudutaan tekemään säännöllisesti.
– Barometrikyselyssä jokainen hallitusjäsen vastaa sekä omaa että puheenjohtajan toimintaa koskeviin kysymyksiin. Lisäksi kysytään yhteistyöstä toimitusjohtajan kanssa sekä pyydetään antamaan palautetta hallituskollegoille.
Tulosten arvioinnin ja palautteenannon lisäksi voidaan tehdä luottamuksellisia haastatteluja.
– Ne ovat hyvä paikka reflektoida omaa rooliaan hallituksen jäsenenä: Mikä toimii? Mikä on tuonut haasteita? Haastatteluissa pyritään oivalluttamaan henkilöitä löytämään ratkaisuja. Samalla käydään läpi haastateltavan omat, yksilölliset vastaukset ja kollegoiden hänelle antama palaute.
Barometrikyselyn tulokset kannattaa purkaa vielä ryhmässä, minkä jälkeen voidaan pitää puolen päivän workshop, jossa mietitään jatkotoimia.
– Konsultteina katsomme asioita ulkopuolisen silmin, näemme siksi ehkä enemmän ja osaamme kysyä oikeita kysymyksiä. Meillä on tosi iso joukko asiantuntijoita, rekrytoinnin ja suorahaun ammattilaisia, joista osalla on todella pitkä ja kova kokemus. Osaamistamme kannattaa hyödyntää, sillä johtajavalinnat ja hallitustyön kehittäminen eivät ole yhden ihmisen show’ta vaan ennen kaikkea yhdessä tekemistä.

Huippuunsa hiottu HHJ-kurssi
Kristiina Lehmus kertoo osallistuneensa HHJ-kurssille korkein odotuksin.
– Olin kuullut siitä pelkkää hyvää, ja useat kollegoistani ovat käyneet koulutuksen. Olen pannut myös merkille, että hakijoiden CV:t sisältävät usein mainintoja HHJ-koulutuksista. Niillä osoitetaan hakijan vakuuttavuutta johtajana.
Työ- ja organisaatiopsykologina Lehmus seurasi uteliaana HHJ-kurssinsa dynamiikkaa ja piti näkemästään.
– Olimme aluksi joukko erilaisia ja eri tilanteissa olevia ihmisiä, joita yhdisti kiinnostus hallitustyöhön. Kun järjestäjät loivat koulutukselle miellyttävät puitteet ja saimme huippuasiantuntevaa koulutusta, tiivistyimme nopeasti ryhmäksi ja aloitimme yhteistyön.
– Olin suorastaan yllättynyt, miten sujuvasti kaikki toimi. Ehkäpä HHJ-kurssin eheys on tulosta toistojen määrästä: koulutuksiahan pidetään paljon ja samalla niitä tuunataan ja kehitetään koko ajan. HHJ-starttini oli niin innostava, että todennäköisesti jatkan myöhemmin muihin HHJ-koulutuksiin. Selvää ainakin on, että osallistun seuraavaksi HHJ-tutkintoon, hän kertoo.

Teksti Päivi Eskelinen