Vastuullisuudesta kilpailuetua ja vipuvartta uudistuksiin

Kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta on hyväksi ihmisille ja ympäristölle, ja siitä voidaan kehittää omistajien tuotto-odotusten mukaista kannattavaa bisnestä, Katri Sipilä sanoo.

Vastuullisuudesta on kehittynyt viime vuosikymmenenä megatrendi, joka koskee kaikenkokoisia yrityksiä. Myös yritysten odotetaan kantavan vastuuta ympäristön tilasta ja globaaleista ongelmista. Vastuullisesti toimiva yritys ottaa huomioon toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset.
– Yrityksissä pitäisi viimeistään nyt pysähtyä miettimään, mitä vastuullisuudella tarkoitetaan omassa liiketoiminnassa ja toimialalla, sanoo hallitustyön ja johtamisen valmentaja Katri Sipilä Deve Partnersista.
– Omistajan tehtävä on linjata yrityksen toiminnan tarkoitus ja arvopohja sekä määritellä, millä tavoin arvoihin ja tarkoitukseen otetaan kantaa käytännössä. Tehdäänkö vain minimi eli järjestetään riskienhallinta ja täytetään lain ja hyvän hallintotavan vaatimat velvoitteet? Vai haetaanko kilpailuetua ja vipuvartta uudistumiseen, jolloin vastuullisuudesta tulee yrityksen strateginen asia?
Sipilä toivoo, että hallitukset näkisivät vastuullisuuden mahdollisuutena uudistaa liiketoimintaa ja menestyä tulevaisuuden kilpailussa.
– Suomalaisissa pk-yrityksissä vastuullisuudesta ei keskustella riittävästi kaikkea päätöksentekoa koskevana asiana, vaikka kestävän kehityksen mukaiset innovaatiot mullistavat jo monia toimialoja.
– Vastuullisuudella on suora yhteys yrityksen maineeseen ja brändiin, joilla on merkitystä, kun kilpaillaan osaavasta työvoimasta. Ei pidä myöskään unohtaa entistä tiedostavampia kuluttajia ja sitä, että pääoma ja rahoittajat ovat kiinnostuneet yritysten vastuullisuustoimista. Vastuullisuus ratkaisee yhä useammin myös investointi- ja rahoituspäätöksiä, Sipilä huomauttaa.

Herätty on, mitä seuraavaksi?
Elinkeinoelämän keskusliiton viime syksynä julkaisema pk-sektorin vastuullisuusbarometri kertoo, että 92 prosenttia pk-sektorin työnantajista pitää vastuullisuutta erittäin tai melko merkittävänä asiana omalle liiketoiminnalleen.
– Herätty on, mutta vastuullisuuden kytkemisessä kilpailuetuun, uudistumiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen on vielä paljon kehitettävää.
Katri Sipilä sanoo missiokseen pk-yritysten saattamisen samalle viivalle isojen yritysten kanssa, joissa vastuullisuus tavoitteineen ja mittareineen on jo viety liiketoimintastrategiaan. Hän pitää hallituksille koulutuksia, joissa annetaan eväitä strategisen vastuullisuustyön aloittamiseen.
– Koulutuksissa käydään läpi myös yritysvastuun keskeiset käsitteet ja merkitys hallitustyössä. Tutustumme ajankohtaisiin trendeihin, työkaluihin ja hyviin yritysesimerkkeihin.
– Yrityksille, jotka seuraavat muutosta ensimmäisinä, avautuu uusia mahdollisuuksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. On hyvä huomata, että vastuullisuuteen kytkeytyy kaksi muuta megatrendiä, digitalisaatio ja globalisaatio. Yritykset, jotka yhdistävät kolmikkoa onnistuneesti keskenään, ovat tulevaisuuden voittajia, Sipilä sanoo.

HUOM! HHJ-teemakoulutus Hallitus vastuullisuuden asialla 27.4.2022


Teksti Päivi Eskelinen
​​​​​​​Kuva Mikko Mäntyniemi