”Syvensin tietojani hallitusjäsenen vastuista ja velvollisuuksista”

Henna Lehtisen mielestä HHJ Pron parasta antia olivat keskustelut ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa, esimerkkitapausten ratkominen, ryhmätyöskentelyt ja yhdessä miettiminen. – Miten asioihin löytyykin aina niin monta erilaista näkökulmaa ja puolta, hän naurahtaa.

Suomen suurin markkinointi- ja viestintäalan konserni Salomaa Yhtiöt virtaviivaisti pari vuotta sitten hallitustyöskentelyään. Emoyhtiön hallitus istutettiin Salomaa-ryhmän kaikkiin tytäryhtiöihin. Samaan aikaan emoyhtiön toimitusjohtaja vaihtui. Tehtävässä aloitti talous- ja hallintojohtajana sekä tytäryhtiöiden aiemmissa hallituksissa vuodesta 2017 toiminut Henna Lehtinen.
– Uudistamalla hallitustyötämme vastasimme vauhtiin, joka on hurjaa kaikilla aloilla. Asiakkaiden toimintaympäristöt ovat kovassa muutoksessa. Digitaalisuudessa otetaan entistä pitempiä harppauksia, ja tekoäly tekee tuloaan, hän kuvaa.
Salomaa-ryhmään kuuluu kuusi tytäryhtiötä: Dagmar, SEK, Kaski Agency, Quru, RADLY ja Ambine. Henna Lehtisen lisäksi niiden hallitustyössä on mukana kaksi yhtiön omistajaperheen jäsentä ja kaksi hallitusammattilaista yhtiön ulkopuolelta.
– Poistimme järjestelyllä tavallaan yhden väliportaan, kun asioita ei enää kierrätetä emoyhtiön hallituksen kautta. Päätöksentekokykymme onkin nopeutunut merkittävästi, ja uudistuskokeilumme on muuttunut pysyväksi käytännöksi.

Kiinnostus HHJ Prohon heräsi heti
Henna Lehtisen mukaan kova muutosvauhti asettaa vaatimuksia myös hallitustyölle. Tarvitaan entistä parempaa osaamista ja kokemusta. Niinpä hän kiinnostui oitis kuullessaan uudesta, hallitustyöskentelyä syventävästä HHJ Pro -ohjelmasta. Opiskelupaikkansa hän varasi historian toiselta HHJ Pro -kurssilta.
– Kävin muutama vuosi sitten hallitustyön perusteisiin keskittyvän HHJ-kurssin. Ajattelin, että HHJ Prosta voisi löytyä uusia näkökulmia, ja oletin myös, että koulutuksessa on paljon kokemusten vaihtoa ja verkostoitumista.
– Minulle oli tärkeää myös se, että ohjelma keskittyi pk-yrityksiin, ja erityisen hienoa oli, että moni osallistuja tuli itseni tavoin perheyrityksestä.
HHJ Pro -ohjelma on jaettu neljälle kuukaudelle, ja se sisältää yhteensä kahdeksan lähitapaamista. Näiden lisäksi opiskelijat saavat etätehtäviä. Lopuksi tehdään opinnäytetyö.

”Kun tehdään, tehdään tosissaan”
– Ohjelman tiiviys oli hyvä asia samoin kuin se, että HHJ Pron lähipäiviin oli valmistauduttava etukäteen. Kukaan ei tullut paikalle oletuksella, että joku kaataa tietoa päähän. Kun osallistuminen vaatii taloudellista ja ajallista panosta, on oikein, että silloin kun tehdään, tehdään tosissaan.
HHJ Pron erikoisuutena on, että lähitapaamiset järjestetään kaksipäiväisinä internaatteina. Henna Lehtisen mielestä järjestely tukee osallistujien ryhmäytymistä ja luo pohjaa luottamuksen syntymiselle. Hyvin suunnitellun ohjelman kohokohtina hän mainitsee illallistapahtumat, joissa vieraili hallitusammattilaisia yritysmaailman huipulta.
– Jokainen valitsi itseään eniten kiinnostavan illallispöytäseurueen. Itse tein päätökset vieraan asiantuntemuksen perusteella, ja mietin aina etukäteen, mistä asioista halusin kuulla hänen näkemyksiään. Pöytäjärjestely toimi yllättävän hyvin.

Omakohtainen tutkielma-aihe
HHJ Pron hallitusaiheista opinnäytetyötä Henna Lehtinen kuvaa todelliseksi oppimiskokemukseksi. Töiden ohjaaja, hallitustyöskentelyn oikeudellisiin kysymyksiin erikoistunut Janne Ruohonen Tampereen yliopistosta ei päästänyt kurssilaisia helpolla.
– Janne otti tutkielmamme vakavasti ja edellytti töiltämme tieteellistä rakennetta. Pidin hänen asenteestaan.
Opinnäytetyössään Lehtinen selvitti, vaikuttaako pk-yrityksen hallitusjäsenen asiantuntemus hänen vastuisiinsa hallituksen jäsenenä.
– Minulle aihe oli selvä alusta lähtien. Valintaani ohjasi henkilökohtainen motiivi, sillä sen lisäksi että olen emoyhtiön toimitusjohtaja ja istun tytäryhtiöiden hallituksissa, vastaan edelleen myös konsernin talous- ja hallintopalveluista.
– Ensin tuntui siltä, että vastuuni on valtava ja se suorastaan jäädyttää minut. Mutta sitä mukaa kun perehdyin aiheeseen, itsevarmuuteni kasvoi. Tunnistan ja tunnen nyt entistä paremmin hallitustyöskentelyn vastuu- ja huolellisuusvelvoitteet, ja ymmärrän oman monipuolisen asiantuntemukseni voimavarana. Saan todellista lisäarvoa hallitustyöhöni.
Henna Lehtisen mielestä vastuiden selvittämisestä on hyötyä kaikille pk-yritysten hallituksissa työskenteleville.
– Maailma muuttuu koko ajan, asiat mutkistuvat, luodaan uusia direktiivejä ja muita velvoitteita. Myös vastuullisuusasiat nousevat pinnalle entistä enemmän ja voi syntyä yllättäviä ilmiöitä, esimerkiksi pandemioita. Vaikka tilanne olisi kuinka epävarma ja sumea, hallituksen on oltava toimintakykyinen ja kykenevä tekemään päätöksiä. Silloin auttaa, kun hallituksen jäsenet ovat perillä tehtävistään ja vastuistaan, hän sanoo.