Strategia mahdollistaa itseohjautuvuuden

Kreapalin Veikko Törrönen kehittää työkseen yritysten strategioita palvelu- ja liiketoimintamuotoilun menetelmin. – HHJ-kurssin yksi oivallus oli strategian merkitys itseohjautuvuudelle: sitä ei voi olla ilman strategiaa. Tulin heti kurssilla piirtäneeksi siitä kuvankin.

Palvelullistuminen korostuu niin yhteiskunnassa kuin yrityksissäkin. Muutokseen tarvitaan muun muassa palvelumuotoilun osaamista. Onko sitä yritysten hallituksissa? Jos sitä sinne haluaisi viedä, kuinka hallitustyötä tehdään... Tällainen pohdinta sai Kreapalin toimitusjohtajan Veikko Törrösen osallistumaan HHJ-kurssille.

– Kun ilmoittauduin kurssille, odotin lähinnä vanhaa, tuttua kertaavaa sisältöä. Mutta jo ensimmäisen päivän jälkeen käsitykseni muuttui: kurssilla puhujat olivat todella laadukkaita ja koulutuksen sisältö herätti uusia ajatuksia, oivalluksiakin.

Veikko sanoo, että kurssi toi paitsi hallitustyöosaamista, myös syvyyttä omaan työhön. Se myös auttoi kehittämään omaa liiketoimintaa.

– Oppi esimerkiksi ymmärtämään omistajastrategiaa liiketoimintastrategian takana: mitä se tarkoittaa, miten se pitäisi ottaa huomioon liiketoimintastrategian kehittämisessä.

Toista perspektiiviä tarvitaan

Kurssi myös kirkasti käsitystä ulkopuolisten jäsenten merkityksestä yrityksen kehittämisessä.

– Kukaan ei yksin pysty haravoimaan liiketoimintaympäristöään, mukaan tarvitaan muita näkemyksellisiä ihmisiä, eri näkökulmia, eri osaamisia, erilaista ja eri-ikäistä väkeä. Oli yritys iso tai pieni, sillä täytyy olla joku, joka validoi strategiaa.

Törrönen sanoo hyvän strategian ensinnäkin kertovan, mitä yritys tai organisaatio tekee ja mitä se ei tee. Toisekseen sen pitää olla ihmislähtöinen eli yhdessä tehty, ymmärrettävä, merkityksellinen ja tuottaa arvo henkilöstölle, omistajalle ja asiakkaille.

– Nykypäivänä puhutaan paljon itseohjautuvuudesta – ja toisaalta edelleen siitä, että henkilöstö ja johtokaan eivät ole täysin ymmärtäneet organisaationsa strategiaa. Mihin tällaisessa tilanteessa itseohjautuvuus sitten perustuu? Eihän ihminen pysty tekemään omaa työtään koskevia ja yrityksen strategiaa tukevia päätöksiä, jos hän ei ymmärrä yrityksen tehtävää. Oivallukseni kurssilla oli, että strategia mahdollistaa itseohjautuvuuden.