Pörssilistatun Goforen hallituksessa kuuluu myös henkilöstön ääni

Goforesta osallistuttiin kaksissa miehin HHJ-kurssille, ja lokakuussa oli aika nostaa maljat onnistuneen kurssin päätteeksi. Tapani Liimatta (vas.) ja Mikael Nylund aikoivat suorittaa myöhemmin myös HHJ-tutkinnon.

Henkilöstö on voinut valita edustajansa Gofore Oyj:n hallitukseen vuodesta 2015 lähtien. Valinnan jälkeen uusi henkilöstöjäsen on perinteisesti osallistunut HHJ-kurssille. Tänä syksynä goforelaisia oli kurssilla kaksi, sillä henkilöstöä edustavan Tapani Liimatan seuraksi liittyi toimitusjohtaja Mikael Nylund.

2010-luvun alussa kovaan kasvuun yltynyt Gofore listautui Helsingin pörssiin vuonna 2017. Yrityksen perustajiin kuulunut Timur Kärki sanoi tuolloin julkisuudessa, että listautuminen tuskin muuttaa yrityksen toimintakulttuuria. Työntekijälähtöisyydestä aiotaan pitää kiinni jatkossakin.
Näin on myös tehty. Gofore on yksi harvoista suomalaisista pörssiyhtiöistä, jonka hallituksessa istuu henkilökunnan edustaja.
– Goforessa henkilöstö on osallistunut aina päätöksentekoon. Kun yhtiön kasvun seurauksena hallituksen rooli muuttui entistä tärkeämmäksi, oli luontevaa kutsua hallitukseen myös henkilöstöjäsen, kertoo 11 vuotta Goforessa eri tehtävissä työskennellyt, kaksi vuotta sitten toimitusjohtajaksi nimitetty Mikael Nylund.
Henkilöstöjäsen valitaan avoimella vaalilla kahden vuoden välein. Viime keväänä uudeksi edustajaksi valittiin tekninen projektipäällikkö Tapani Liimatta. Hän on myös people person eli esimiehettömässä organisaatiossa esimiespalveluja työkavereilleen tarjoava henkilö.
Ehdolle asettumistaan Tapani perustelee halullaan kehittää sisäistä viestintää.
– Koen, että viestintä ja kommunikointi ovat vahvuuksiani, ja halusin tehdä asioita hieman eri tavalla kuin edeltäjäni.
– Kun yhtiö kasvaa, tapahtuu muutoksia. Samalla henkilöstön odotukset viestinnältä kasvavat. Tavoitteeni on toimia aktiivisesti henkilöstön ja hallituksen rajapinnassa, avata hallituksen roolia ja päätöksiä työntekijöille ja vastaavasti tuoda heidän ajatuksiaan hallituksen tietoon.
Henkilöstöjäsenen valinta ei ole Goforessa läpihuutojuttu. Ehdolle on asettunut aina useita työntekijöitä, ja ehdokkaat myös kampanjoivat.
– Kuka tahansa voi asettua ehdolle paitsi johtoryhmän jäsenet. Viime kerralla ehdokkaita oli kuusi, ja heistä kaksi valittiin jatkoon luottamushenkilöiden tekemän haastattelun jälkeen. Prosessi jatkui ehdokkaiden esittelyllä ja huipentui tunnin mittaiseen julkiseen haastatteluun, Tapani ja Mikael kertovat.

Tulossa oman hallitustyön arviointia
Tapanilla on taloyhtiönsä hallituksen puheenjohtaja, muuta hallituskokemusta hänellä ei ole. Omatoimisen hallitustyöhön perehtymisen jälkeen hän lähti Goforen tarjoamalle HHJ-kurssille yhdessä Mikaelin kanssa. Tämäkään ei ollut HHJ-kurssia käynyt, vaikka hänellä on useita hallitusjäsenyyksiä.
– Halusin oppia lisää. Meillä oli myös ajatuksena, että arvioimme kurssin jälkeen yhteiseltä pohjalta Goforen hallitustyöskentelyä. Voimme peilata HHJ-kurssin antia myös hallituksen strategiatyöskentelyyn. Monenlaista reflektointia on siis tulossa, Mikael kertoo.
HHJ-kurssi vastasi molempien odotuksia. Toki joissakin sisällöissä goforelaiset huomasivat, että isossa, pörssilistatussa yhtiössä painottuvat eri asiat kuin pk-yrityksessä tai perheyrityksessä ja toimintaa ohjataan toisin.
– Muuten asiasisältö oli juuri sellaista, mitä kuvittelinkin, Mikael sanoo.
Tapani on samaa mieltä.
– Paljon tärkeää asiaa, vaikka vasta raapaistiin pintaa. Kun kaiken materiaalin kahlaa läpi ja tutustuu HHJ-tutkintoa varten suositeltuihin kirjoihin, voi yltää hallitustyössä uudelle tasolle, hän uskoo.

Ei ristiriitaa sisäpiiriohjeen kanssa
Goforen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tapanilla on haastattelua tehtäessä takanaan kolme kokousta, ja hän miettii vielä keinoja viestinnän lisäämiseksi.
– Valintani jälkeen vierailin heti yksiköiden palavereissa esittäytymässä. Olen myös tavoitettavissa viestipalvelu Slackissa, ja kerään itsekin henkilöstön ajatuksia ja kommentteja hallituksen kokouksia varten. Kokousten jälkeen pyrin nopeasti viestimään päätöksistä ja keskustelun tuloksista.
Henkilöstön edustajan roolia viestijänä on pohdittu Goforen hallituksessa.
– Goforen henki on olla avoin ja läpinäkyvä organisaatio, mikä on tavallaan ristiriidassa pörssiyhtiöitä koskevan ohjeen kanssa pitää tietyt asiat sisäpiirin tiedossa. Koko henkilöstöhän ei voi kuulua sisäpiiriin, Mikael sanoo.
– Olemme taklanneet ristiriitaa siten, että Gofore julkistaa kerran kuussa liiketoimintakatsauksen. Se sisältää tiedot liikevaihdon ja henkilöstön määrän kehityksestä sekä toimitusjohtajan kommentit. Pörssitiedotteena julkaistuna katsaus vapauttaa meidät kertomaan asioista myös sisäisesti.
Tapani kertoo hyväksyttävänsä aina omat julkaisunsa hallituksella ja lakimiehellä.
– Paljon voi hallitustyöstä kertoa pörssiyhtiössäkin, jos vain halutaan. Haluan avata myös päätöksenteon prosesseja ja toimielinten tehtäviä. Esimerkiksi kun viimeksi kerroin tarkastusvaliokunnan lausunnosta, kerroin samalla, mitkä ovat sen tehtäviä ja keitä siihen kuuluu.
– Juuri tuo on tärkeää! On hyvä viestiä, miksi asioita tehdään siten kuin tehdään, Mikael sanoo.

Teksti ja kuva Päivi Eskelinen