Nyt kun äly tulee joka paikkaan, olisi outoa jos se ei tulisi myös hallitustyöhön!

HHJ-alumniseminaari 1.12.2021 "Millä tavalla hallitustyö muuttuu häiriötilanteesta palautumisen jälkeen?"
Ville Tolvanen – sijoittaja, hallitustyön ammattilainen, digitalisti, yrittäjä

Ville Tolvanen antoi HHJ-alumniseminaarin osallistujille uutta ajateltavaa. Joillakin hänen puheenvuoronsa käynnisti ajatusten myrskyn. Palauduttaessa häiriötilanteesta hallitustyön päivittäminen digiaikaan on ehkä yksi suurimpia mahdollisuuksia pk-yrityksen omistajille, johdolle, asiakkaille, yritykselle – kaikille.

Keskihintainen perheauto ennustaa matkan etenemistä melko hyvin. Miten suomalaisten yritysten hallitukset suoriutuvat tehtävistään? Omistajat-hallitus-johto -yhteistyöhön ei välttämättä olla aina tyytyväisiä. Kun joku kolmesta tahosta dominoi, vallitsee johdon epätasapaino eikä arvo välity yritykselle tai omistajille.
Ville Tolvanen esitteli tapoja, joita käyttöön ottamalla vanhanaikaisesta Hallitus vastaan toimitusjohtaja -mallista päästään siirtymään aitoa lisäarvoa tuottavaan hallitustyöhön.

Inspiraatio ei synny rutiinien suorittamisesta

Yrityksissä on käynnistettävä siirtymä selviytymisestä kohti inspiroitumista. On käännettävä hallitustyön nokka eteenpäin digitalisaation mahdollistamia työkaluja, alustoja ja prosesseja hyödyntäen.

- Hallitustyötä pitää muokata aidosti proaktiiviseksi. Jos omistaja luo mahdollisuuden, hallitus huomisen ja johto tulevaisuuden, on aika hyvin ymmärretty mitkä eri tahojen roolit ovat.

Omistajan tehtävä on huolehtia siitä, että hallituksessa on puheenjohtaja, joka johtaa hallitustyöprosessia niin, että siitä tulee tulevaisuutta ennakoiva ja eteenpäin katsova. Digitaalisten työalustojen ansiosta niin hallitus, johto kuin omistajat voivat elää reaaliaikaisen tiedon varassa, ikään kuin jäätä murtaen.

Omistaja on oivallutettava

Sillä, miten omistaja suhtautuu omistamiseen, on vaikutusta omistajastrategiaan.

- Omistajastrategia on viesti ja silta hänen tahtonsa ja yrityksen toiminnan välissä. Jos omistajastrategiaa ei tehdä, omistaja alisuorittaa, mikä rikkoo tasapainon.

Hallitus tulisi mieltää yrityksen toimintaan merkittävästi vaikuttavana voimavarana.

- Älykäs omistaja rakentaa eri tahoille tavoitteet ja toiminnan niin, että syntyy lisäarvoa. Toimitusjohtaja ei ehdi tehdä kaikkea.


BAAS -ajattelu tuo hallitustyön digiaikaan

Ville Tolvanen on kehittänyt BAAS (Board As A Service) -mallin erityisesti yhtiöille, joilla ei ole ulkopuolista hallitusta tai joilla ei ole kokemusta hyvästä hallituskulttuurista tai jotka haluavat parantaa hallitustyötään.

- BAAS-mallin tavoitteena on muodostaa huomista luotaava, eteenpäin katsova, tehokas ja älykäs hallitustyöprosessi – tuoda hallitustyö digiaikaan.

Palvelu lähtee omistajaportfolion ymmärryksestä, siitä miten omistaja-arvoa voidaan kasvattaa. Sitten tehdään omistajastrategia – tässä yhteydessä omistaja voi testata kuinka ammattimaisesti omistajuus on järjestetty. Ne muodostavat hallitustyön perustan.

- Näiden valmistuttua käynnistetään hallitustyö ja strategiatyö digiajan palveluna. Ajatuksena on, että omistaja saa hyötyä omistaja-arvon kasvattamiseen esimerkiksi yrityskauppojen, kansainvälistymisen tai kasvun johtamisen kautta. Lisäarvo ei välttämättä synny nykyisestä organisaatiosta nykyisen strategia- ja budjetointiprosessin kautta.


Mitä korona-ajan jälkeen?

Proaktiivinen johtamiskulttuuri korvaa reaktiivisen johtamisen.

- Strategia ei voi olla arjesta irrallaan, kerran vuodessa päivitettävä dokumentti, vaan se on pilkottava arjen tekemiseksi - hankkeiksi ja mittareiksi. Kun strategia on tehty, sitä pitää elää.

Johtaminen tapahtuu datalla, tiedolla ja ”insightilla”. Järjestelmä tuottaa mahdollisimman reaaliaikaista tietoa, joka välittyy mahdollisimman reaaliaikaisesti toimivalle johdolle ja hallitukselle sekä mahdollisesti myös omistajille.

- Ideana on, että kaikki tahot ovat samassa datassa, samoissa mittareissa - puhutaan eteenpäin katsoen organisaatiosta nousevan tiedon päälle. Valitaan kojelautaan seurattavat mittarit.

Perheyhtiöissä ja omistajavetoisissa yhtiöissä voi olla haastavaa saada aikaan hallitukselle lokkiperspektiivi, josta yrityksen toimintaa ja tulevaisuutta katsotaan.

- Hallitus on arvokas vain jos se tekee jotain mitä yrityksen johto ei tee omassa arjessaan. Kun hallitus nostetaan tietoalustalle, saadaan syntymään tasapaino johdon ja hallituksen väliin. Kukin toimii omassa roolissaan ja tehtävässään arvoa tuottaen.

Pyrittäessä kohti jatkuvaa, tietoon pohjautuvaa ja eteenpäin katsovaa viestintä osana yritystoimintaa hallitustyökin tulee siirtymään perinteisistä neuvotteluhuoneista yhä enemmän kohti digitaalisia toimintaympäristöjä.

​​​​​​​- Hallitustyössä tullaan ottamaan käyttöön yhteisiä ”tiloja” lisätyn todellisuuden avulla, syntyy fyysisten ja virtuaalisten kohtaamisten sekä keskustelujen yhdistelmiä.


Teksti Anne Riekkola