Matka hallitusammattilaiseksi otti vauhtia kuntayhtiöistä

HHJ-kurssi ja HHJ-tutkinto muuttivat Miia Antinin elämää ehkä enemmän kuin hän osasi odottaa. Ne kannustivat ja rohkaisivat etsimään uutta. – Ennen ajattelin, etten voi osallistua osakeyhtiön hallitukseen koska en ole omistaja. Nyt tiedän, että voin antaa oman panokseni ja jakaa kokemustani ulkopuolisena asiantuntijana, hän sanoo.

Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-kurssi voi kannustaa uudistumaan. Näin kävi pitkän uran kuntayhtiöiden hallituksissa tehneelle Miia Antinille. Hän osallistui HHJ-kurssille sillä seurauksella että päätti jatkaa hallitustyötä yksityisellä sektorilla.
Miia Antin on tehnyt työuransa finanssialalla ja työskennellyt kymmenen viime vuotta varainhoitajana. Aktiivisena ihmisenä hän on osallistunut myös kunnallispolitiikkaan ja ollut Hattulan kunnanvaltuutettuna mukana lukuisten kunnallisten elinkeino- ja muiden kehitysyhtiöiden hallitustyössä.
Päivänpolitiikan jätettyään Antin punnitsi osaamistaan ja kokemuksiaan, ja into kehittää itseään heräsi.
– Tässä kohtaa huomasin HHJ-koulutukset, joista olin kuullut paljon hyvää.
Miia Antin osallistui HHJ-kurssille marraskuussa 2022.
– Voin allekirjoittaa muiden kokemukset. Minulle kurssi oli osittain käytännössä opitun kertausta. Lisäksi se strukturoi hallituksen toimintatavat ja käytännöt, työskentelyä ohjaavan lainsäädännön ja ohjeistukset selkeäksi kokonaisuudeksi.
– HHJ-kurssillamme kiva porukka, johon kuului ihmisiä erikokoisista yrityksistä eri toimialoilta. Keskustelimme, vaihdoimme ajatuksia ja jaoimme tietoa. Vaikka hallitustyö on kaikkialla melko samanlaista, jokaisella alalla on omat vivahteensa. Siitä syntyy hallitustyön rikkaus.
HHJ-tutkinnon Antin teki pian HHJ-kurssin jälkeen, kun opiskellut asiat olivat vielä hyvässä muistissa.
– Tuntui luontevalta jatkaa tutkintoon nopeasti ja tällä tavoin ikään kuin nivoa asiat yhteen. Ennakkotehtävät ja itse tutkintopäivä asiantuntijaluentoineen ovat tärkeä, HHJ-kurssia täydentävä oppimiskokemus, hän huomauttaa.

”Hallituksissa tuen menestystarinoiden syntyä”
HHJ-kurssin ja -tutkinnon jälkeen Miia Antin liittyi Hämeen Hallituspartnereihin ja tuli valituksi sen hallitukseen. Hänet valittiin uutena jäsenenä myös LähiTapiola Loimi-Hämeen ja Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön hallituksiin.
– HHJ-kurssilla tuotiin monesti esille, että hallitusten on hyvä lisätä monimuotoisuuttaan ja täydentää osaamistaan ottamalla mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Kun luottamus omaan osaamiseeni kasvoi kurssin mittaan, oivalsin, että minun kokemuksellani voisi olla kysyntää. Niinpä rohkaistuin lähtemään mukaan riippumattomia hallitusjäseniä välittävän Hallituspartnerien toimintaan.
Hallituspaikat tuntuvat uusilta avauksilta ja ovat avartaneet elämää.
– Olen innoissani! Lisäperehtymistä vaativia asioita on tietenkin paljon, mutta suhtaudun tulevaan luottavaisesti. Hämeen Hallituspartnerien hallituspaikan koen ennen kaikkea hyvän tekemisenä ja mahdollisuutena osallistua hämäläisten menestystarinoiden luomiseen.

Osaaminen kuntayhtiöistä hyödyllistä yrityksille
Hallituspaikat ovat saaneet pohtimaan myös hallitustyön sisältöjä kuntayhtiöissä ja yksityisellä sektorilla.
– HHJ-kurssilla puhuttiin paljon omistajapolitiikasta ja -ohjauksesta, mutta kuka kuntayhtiöissä on omistaja? Mielestäni omistajuudesta keskusteleminen ja omistajapolitiikan määrittely ovat kuntayhtiöissä vähintään yhtä tärkeitä kuin muissakin yhtiöissä.
– Kuntayhtiöiden hallitustyöskentelyyn osallistuminen on vaativaa myös maineriskin takia. Niiden tappiota voi joutua kantamaan julkisuudessa, sillä eihän yritysten tappioista kirjoiteta samalla tavoin kuin kuntayhtiön heikosta menestymisestä. Tämä on hyvä tiedostaa.
Ulkopuolisten hallitusjäsenten tärkeyden Miia Antin allekirjoittaa ja avaa näkökulmaa:
– Yritysten kannattaisi mielestäni hankkia kunnallisissa yhtiöissä toimineita hallitusjäseniä. Heillä on hyödyllistä osaamista esimerkiksi yhteiskuntavastuusta ja hyvästä hallintotavasta. Näiden vastuulliseen liiketoimintaan liittyvien asioiden hallita korostuu vastaisuudessa entisestään. Julkisissa yhtiöissä toimineilla on monesti myös erittäin hyvää hankintaosaamista, Miia Antin sanoo.


Teksti Päivi Eskelinen