Liiketoimintaa juridisesti kestävällä tavalla

– Hallitustyössä on kyse juridiikan ja liiketoiminnan yhdistämisestä. Hallitus pyrkii esimerkiksi täyttämään omistajan tulostavoitteita, toisaalta se ohjaa ja valvoo toimitusjohtajan työtä, Janne Ruohonen sanoo.

Kauppatieteiden tohtori Janne Ruohonen on työskennellyt tammikuusta 2021 lähtien Tampereen yliopiston yritysoikeuden tenure track -lahjoitusprofessuurissa. Professuurin alana ovat yritysten hallitustyön oikeudelliset kysymykset.
– Hallitustyöskentelyssä on aina juridinen puoli, kuten kysymykset jäsenten ja puheenjohtajan oikeudellisesta vastuusta, hallituksen ja toimitusjohtajan keskinäisestä työnjaosta tai hallituksen valvontavelvollisuuden toteuttamisesta.
Tampereen yliopiston hallitustyön tutkimusta Janne Ruohonen pitää monipuolisena ja käytännönläheisenä. Tämä on seurausta yhteydenpidosta ja keskusteluista muiden hallitustyön kehittäjien ja yritysten kanssa.
– Itseäni kiinnostaa erityisesti juridiikan yhdistäminen liiketoiminnan tavoitteisiin. Osakeyhtiön varojenjakoa käsitellyt väitöskirjani linkittyi vahvasti hallituksen tehtäviin, ja siitä se innostus hallitustyön tutkimukseen sitten lähti, hän kertoo.
Tutkimuksen ajankohtaisista teemoista Ruohonen nostaa esille hyvän hallintotavan, corporate governancen.
– Viime aikoina tutkimuksen keskiössä on ollut esimerkiksi toimivan omistajaohjauksen järjestäminen sekä toimitusjohtajan hallitusjäsenyydestä aiheutuvat haasteet.
– Muita ajankohtaisia teemoja ovat asiakaskokemus ja asiakasarvo. Miten asiakas voitaisiin ottaa hallitustyössä entistä paremmin huomioon? Hallitustyöstä on tekeillä väitöstutkimusta muun muassa ulkopuolisten hallitusjäsenten motivoinnista hallitustyöhön ja kasvuyhtiöiden hallitustyön erityispiirteistä.
Ruohonen kannustaa pk-yrityksiä asennoitumaan hallitustyönsä kehittämiseen vakavasti ja hankkimaan tarvittaessa täydentävää osaamista.
– Uskallan sanoa, että menestyvän ja kasvua hakevan yrityksen taustalla on asiantunteva hallitustyö. Hallitustyössä asioita ei voi tarkastella vain yhdestä nurkasta. Hallitustyö on valvontaa, visiointia, strategian luontia, toiminnan kehittämistä ja toimitusjohtajan kannustamista – ja kaikki eri osa-alueet vaikuttavat toisiinsa. Pk-yrityksissä tarvitaan siten monipuolista asiantuntemusta, hän sanoo.

Teksti Päivi Eskelinen
Kuva Via Ramstén