HHJ-tutkinto syvensi ja vahvisti osaamista

Kati Kulinin mielestä hallituksen tehtävä on katsoa pitkälle tulevaisuuteen, yli suhdannevaihteluiden. – Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan keskinäisen suhteen tulisi perustua vahvaan luottamukseen, jolloin yrityksen on mahdollista päästä tavoitteisiin. Senkin HHJ-koulutuksissa opin, että ulkopuolinen jäsen tuo hallitukseen uutta osaamista ja näkemystä.

Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-kurssin täydentävä HHJ-tutkinto on tasaisesti kasvattanut osallistujamääräänsä. Toukokuussa ylittyi 5000. tutkinnonsuorittajan raja.

Yrittäjänä toimiva Go On Yhtiöiden henkilöstöjohtaja Kati Kulin päätti jo kevään 2020 HHJ-kurssille ilmoittautuessaan, että tutkinto on tavoitteena.

– Tutkinto syvensi osaamista ja testasi, onko ymmärtänyt asioita. Tehtävät olivat kyllä haastavat, niihin valmistautumiseen ja muutenkin kurssin kertaamiseen käytin muutaman päivän. Valitsin ennakkotehtävistä tarkoituksella kaksi itselleni vieraampaa, talouden ja hallitustyön organisoinnin. Halusin tutkinnon avulla vahvistaa osaamistani näissä teemoissa, ja sain kokonaisuudesta siten itsekin enemmän. Katsoin myös kaksi muuta ennakkotehtävää, jotka koskivat strategiaa ja hyvää hallintotapaa, jotta oli sitten omia ajatuksia, kun teemoja tutkintopäivänä käsiteltiin.

Hallitustyötä Kati Kulin toteuttaa oman yrityksen kautta sekä Henkilöstöpalvelualan liiton hallituksessa.

– Hallitustyö on kaikkiaan minulle uutta, ja sain HHJ-kurssista ja -tutkinnosta varmuutta. HHJ-kurssi auttoi myös selkeyttämään oman yrityksen toimintatapoja. Olen kyllä kiinnostunut hallitustyöstä, esimerkiksi kasvavan start-up-yrityksen tuloksekkaassa henkilöstöjohtamisessa kokemuksestani voisi olla apua. Jos hallitustyötä tulee jatkossa enemmän, HHJ-puheenjohtajakurssi tulee ohjelmaani myös.

​​​​​​​Arvostettu oppimisprosessi

Ensimmäinen valtakunnallinen HHJ-tutkinto järjestettiin Tampereella tammikuussa 2007. Vuosittain on pidetty kaksi tutkintotilaisuutta, vuodesta 2022 määrä nousee kolmeen. Tutkinnossa hallituskoulutusta syvennetään HHJ-kurssilta tuttuihin aihealueisiin: hyvään hallintotapaan, hallituksen organisointiin, strategiatyöhön ja yrityksen talouden seurantaan ja ohjaukseen.

Tutkinto koostuu esseemuotoisista ennakkotehtävistä, jotka toimivat myös oppimateriaalina, sekä kirjallisesta monivalintakokeesta.

– Tutkinto on rakennettu oppimisprosessiksi, se mittaa yleisellä tasolla hallitustyön osaamista. Se ei siis ole tentti kurssista, kuvaa HHJ-rehtori, Tampereen kauppakamarin johtaja Juha Koski.

HHJ-tutkinto on palautteiden mukaan vaativa, ja siksi myös arvostettu. Tutkinnon tehtäviä kehitetään säännöllisesti hallitustyön uudistumista ajatellen ja entistä enemmän täydentämään HHJ-kurssin sisältöä. HHJ-kurssin suorittaminen hyväksytysti on tutkintoon osallistumisen edellytys. HHJ-kurssin käyneitä on jo yli 11 000.