HHJ-PUHEENJOHTAJAKURSSI: ”Inspiroi, kirkasti”

Reetta Keränen sanoo, että HHJ-puheenjohtajakurssi on hyvä lähtöpiste, jos haluaa kehittää itseään. – Ja vaikka olisi puheenjohtajana toiminutkin, kurssi on oiva mahdollisuus arvioida omaa tekemistään ja kehittyä eteenpäin.

Reetta Keräsellä oli jo vuosien kokemus kasvuyhtiöiden ja startupien hallitusten puheenjohtajuudesta, kun hän osallistui HHJ-puheenjohtajakurssille syksyllä 2020.
– Halusin kurssille päivittämään osaamistani. Kurssi vahvisti ja kirkasti näkemystäni puheenjohtajan roolista. Se toi näkyväksi asioita, joita haluan kehittää itsessäni ja hallituksissani. Kurssi inspiroi kehittämään strategiatyöskentelyä ja tulevaisuusajattelua edelleen.
Kurssilta ja muilta osallistujilta Reetta kertoo saaneensa myös konkreettisia käytännön vinkkejä sekä työkaluja oman työn jäsentämiseen.

Haastavaa työtä
​​​​​​​

Reetta Keränen on paljon pohtinut yritysten hallitustyötä ja sen johtamista. Tekeillä on väitöskirjakin kasvuyhtiöiden hallitustyöstä hallitusjäsenten näkökulmasta.
– Hallituksen puheenjohtajuus on yllättävän haastava tehtävä. Puheenjohtaja johtaa dialogia sekä kokouksissa että niiden ulkopuolella. Tehtävässä yhdistyvät monenlaiset johtamistaidot: hallitustiimin ja toimitusjohtajan motivointi, strateginen näkemyksellisyys, bisnesvainu ja kauaskatseisuus. Hyvät fasilitointitaidot ovat eduksi arvokkaan vuorovaikutuksen synnyttämiseksi. Puheenjohtaja on myös usein luontevin linkki hallituksen, omistajien ja toimitusjohtajan välillä.
Reetan mielestä olennaista puheenjohtajan työssä on hallituksen agendan muodostaminen: mitä asioita hallitus ottaa käsiteltäväkseen.
– Erilaisilla yrityksillä on tietysti erilaisia agendoja. Kasvuyhtiön hallituksen puheenjohtajan haaste on teemojen priorisointi, koska asioita on paljon, vauhti on kova ja uusia asioita nousee esiin yllättäen. Kasvuyhtiöissä korostuvat nopea ongelmanratkaisu, kasvun esteiden poistaminen ja henkilöstöasiat. Pitää ymmärtää, mikä on tärkeää nyt. Se on tasapainoilua akuuttien asioiden ja tulevaisuuden varmistamisen välillä. Minua kiinnostaa tällaisten yritysten hallitustyössä myös se, miten yrityksissä luodaan kestävää kasvua – ettei toiminta ole vain kasvun maksimointia.


HHJ-puheenjohtajakurssilla luodaan perusta pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle ja saadaan uusia näkökulmia ja työkaluja hallitustyön johtamisessa onnistumiseksi. HHJ-puheenjohtajakursseja toteutetaan ympäri Suomea.