Hallitustyö haltuun HHJ-tutkinnolla

– Kun hallituksessa tiedetään, miten asiat käsitellään, päätetään ja dokumentoidaan ja miten eri hallitusjäsenten roolit ja osaamiset vaikuttavat kollektiivisiin päätöksiin, hallitustyöskentely saa varmuutta ja se sujuu, Timo Rintamäki sanoo.

Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-kurssi kannattaa huipentaa HHJ-tutkinnolla. Tutkinnon suorittanut saa käyttää HHJ-nimikettä ja osoittaa näin perehtyneisyytensä hallitustyöskentelyyn.
HHJ-tutkinto on kaksiosainen kokonaisuus, joka sisältää ennakkotehtäviä ja varsinaisen tutkintopäivän. Oppija valitsee neljästä ennakkotehtävästä kaksi ja vastaa niihin määräajassa. Tutkintopäivänä ennakkotehtävät puretaan webinaarissa, minkä jälkeen on loppukokeen vuoro.
– Ennakkotehtävistä voi luoda itselleen ainutkertaisen oppimiskokemuksen, vinkkaa vakuutustieteen tenure track -professori Timo Rintamäki Tampereen yliopistosta. Hän tarkastaa hallitusta ja hallitustyön organisointia koskevan ennakkotehtävän vastaukset yhdessä tutkimusjohtaja Pasi-Heikki Ranniston kanssa.
Hallitusta ja hallitustyön organisointia käsittelevä ennakkotehtävä on jaettu kolmeen teemaan: hallituksen kokoaminen, kokoonpano ja osaaminen, hallituksen yhteistyö, työskentely ja päätöksenteko sekä hallitustyöskentelyn ja johtamisen arviointi ja kehittäminen.
– Ennakkotehtävät auttavat henkilöä jäsentämään ja peilaamaan omaa hallitusosaamistaan. Ennakkotehtävät ovat samalla opiskelua. Niiden avulla haetaan tukea omalle ajattelulle ja tarkistetaan faktoja, Rintamäki sanoo.
– Vastauksissa toivomme teorian ja käytännön yhdistämistä sekä pohdintaa, mutta välttämätöntä se ei ole, aloittaahan moni hallitusrooliinsa kasvamisen vasta HHJ-kurssilla.
Rintamäen mukaan vastaukset vaihtelevat juuri henkilökohtaisten kokemusten mukaan. Erilaisuus virkistää.
– On kiinnostavaa nähdä, kuinka kokemuksia käytetään esimerkkeinä ja kuinka niitä arvioidaan.
– Joku on vasta valmistautumassa tulevaan hallitusuraansa, toinen on konkari ja tahtoo tuulettaa ajatuksiaan tai hakea uusia työkaluja entistä systemaattisempaa työskentelyä varten. Kaikki lähestymistavat ovat arvokkaita, Rintamäki sanoo.

Tutkija ja palkittu opettaja
Professoriksi tenure track -urapolulla pätevöityvä Timo Rintamäki on väitellyt markkinoinnin alalta ja toiminut pitkään opettajana ja tutkijana. Hän on kouluttanut eMBA-ohjelmissa, ja vuonna 2023 hänet palkittiin Suomen Ekonomien opetuspalkinnolla.
Rintamäki nimeää itselleen läheisiksi teemoiksi asiakaslähtöisen strategian, asiakasarvon, palveluliiketoiminnan ja liiketoimintamallien digitalisoitumisen.
Muutama vuosi sitten vakuutus- ja finanssiala alkoi vetää puoleensa yhä enemmän.
– Kiinnostuin vakuutusliiketoiminnasta sekä riskienhallinnasta, joka ulottuu niin julkisiin kuin yksityisiin organisaatioihin. Strateginen arvonluonti ja riskienhallinta kohtaavat hyvin myös HHJ-koulutuksissa, joten kun minua pyydettiin mukaan HHJ-tutkintoon asiantuntijaksi, otin tehtävän ilolla vastaan.
– Opetus ja asioiden keskusteluttaminen ovat minulle tärkeää. Niitä voi toteuttaa sekä luentosalissa että HHJ-tutkinnossa, Rintamäki sanoo ja painottaa jälleen teorian ja käytännön vuorovaikutuksen merkitystä.

Hallitus ja hallitustyö puretaan osiin
Hallituksen ja hallitustyön organisointi -kokonaisuus sisältää asiat, jotka hallitusjäsenen on Rintamäen mukaan osattava. Kokonaisuutta jäsennetään alateemojen avulla.
Hallituksen kokoaminen, kokoonpano ja osaaminen alateemassa opiskellaan hyvän hallituskokoonpanon edellytyksiä sekä hallituksen jäsenten osaamisprofiileja ja keskinäistä dynamiikkaa.
Hallituksen yhteistyö, työskentely ja päätöksenteko -alateemassa huomiota suunnataan hallituksen organisoitumiseen sekä sisäisesti että suhteessa toimivaan johtoon ja yrityksen tilanteeseen, jotta käytössä olisivat parhaat työskentelytavat. Lisäksi käsitellään hallituksen valvonta- ja kehittämistehtäviä.
– Tässä alateemassa ohjataan vuosikellon käyttöön ja muihin hyviin käytäntöihin sekä riskienhallintaan osana hallitustyöskentelyä.
Kolmas alateema on hallitustyöskentelyn ja johtamisen arviointi ja kehittäminen. Hallituksen oman työskentelyn kehittämisen ja arvioinnin ohella on keskeistä varmistaa, että hallitus luo lisäarvoa keskittymällä oikeisiin asioihin ja että tämä myös välittyy yrityksen toimintaan.
– Tutkintopäivänä teemojen kysymykset käydään läpi ja tuodaan esille asioita, joista vallitsee konsensus, ja toisaalta asioita, joista käsitykset vaihtelevat, Rintamäki kertoo.

Hallitus on enemmän kuin osiensa summa
Hallitustyön käytännöissä on eroja varsinkin pk-yrityksissä. Myös hallituksen rooli ja ulkopuolisen hallitusjäsenen hankkiminen nousevat vastauksissa toistuvasti esille.
– Hyvän hallitustyön määrittelyssä tuomme esiin elinkaariajattelua. Hyvä hallitustyö kytkeytyy yhtiön tilaan eli onko yhtiö aloittava, kasvussa, elää tasaisesti vai onko se kriisissä. On siis ymmärrettävä, milloin hallituksen on keskityttävä valvomaan ja milloin sen on kyettävä haastamaan, uudistamaan ja antamaan toimitusjohtajalle selkänojaa.
Vastausten perusteella ulkopuolisen hallitusjäsenen ottamista pohditaan nykyisin monessa yrityksessä. Rintamäki sanoo, että yhtiön ulkopuolinen hallitusjäsen on usein arvokas tapa saada hallitukseen kriittistä osaamista, uudenlaista näkemystä sekä diversiteettiä. Uudenlaisia näkemyksiä pitää kuitenkin haluta ja osattava myös hyödyntää.
– Uuden hallitusjäsenen on osuttava yhtiön senhetkiseen tilanteeseen ja tavoitteisiin juuri oikealla tavalla hallitusjäsenten keskinäistä dynamiikkaa unohtamatta.
– Muistutan aina, että hallitus on enemmän kuin osiensa summa ja olennaista on sen kyky toimia yhdessä. Jos hallituksen jäsenet eivät kykene keskustelemaan keskenään ja sopivassa suhteessa haastamaan ja kuuntelemaan toisiaan, hyväkään osaamisprofiili ei auta.

Paneudu, saat monin verroin takaisin
Rintamäen mielestä HHJ-tutkinto pakottaa hyvällä tavalla paneutumaan ja pohtimaan hallitustyötä. Samalla osallistuja saa näytön osaamisestaan.
– Mitä enemmän opiskelulle antaa, sitä enemmän siitä saa.
– Hallitus voi tukea uudistumistaan koulutuksella, ja kuten vastauksissa monesti kerrotaan, jotkut yhtiöt kouluttavat hallitustensa jäseniä systemaattisesti HHJ:n avulla. Hankitaan objektiivisuutta käytäntöjen uudistamiseen antamalla kaikille samat työkalut. On paljon helpompi keskustella ja kehittää, kun osaaminen on samalla tasolla ja puhutaan yhteistä kieltä.
Pienilläkin käytännöllisillä asioilla voi saada paljon aikaan. Hallitustyön organisointia tehostava vuosikello voi siirtää työskentelyn uusille raiteille. Huolellinen kokousteemojen suunnittelu, ajoissa toimitettu materiaali sekä hallituksen jäsenten riittävä valmistautuminen lisäävät tehokkuutta ja vapauttavat kaistaa hallituksen yhteisille keskusteluille.
– Kokousjärjestystä voi esimerkiksi muuttaa siten, että rutiiniasiat – kuten toteutuneiden talouslukujen käsittely – siirretään kokouksen loppuun, jolloin saadaan aikaa strategiselle toiminnan suunnittelulle ja kehittämiselle.

Tiukassa paikassa osaaminen punnitaan
Timo Rintamäki sanoo, että elämme syvän epävarmuuden aikaa, jolloin hallituksilta kysytään strategista kyvykkyyttä.
– Epävarmoina aikoina hallitukselta odotetaan valvovan rooli ohella rohkeutta ja punnittua riskinottoa, mikä vaatii jäseniltä vankkaa hallitustyön osaamista. Jos hallitustyön pelisäännöt, käytänteet ja vastuut eivät ole hallussa, riskinoton seuraukset voivat olla arvaamattomat.
– Moni onkin yllättyneenä todennut, että valtaa ja vastuuta on enemmän kuin on tiennyt.
Tiukassa paikassa osaaminen punnitaan. Kun hallitustyön käytänteet ovat hallussa ja tietää, miten asiat käsitellään, päätetään ja dokumentoidaan ja miten eri roolit ja vastuut vaikuttavat kollektiivisiin päätöksiin, työskentely saa varmuutta ja se sujuu.
– Kun asiat ovat sumuisia ja tilanteet vaihtuvat, voi olla suurempi riski olla ottamatta riskiä. Siksi hallituksen on osattava toimia oikein, olipa tilanne mikä tahansa, Rintamäki sanoo.

Teksti Päivi Eskelinen
Kuva Sari Laapotti, Tampereen yliopisto