Hallitus ja talous

HHJ-teemakoulutus Hallituksen työkalut talouden hallintaan​ on valmennustilaisuus, jossa käsitellään yhtiön kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta kuvaavaa tilinpäätöstä. Tässä yhteydessä pyritään syvällisemmin ymmärtämään, mitä informaatiota tilinpäätökseen sisältyy, miten sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti ja mitä hallituksen ylipäätään tulee ottaa selville tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Samalla osallistuja saa paljon käytännönläheisiä työkaluja yrityksen menestyksekkään talousraportoinnin ja ohjausjärjestelmien ymmärtämiseen. Osallistuja saa koulutuksesta kokonaiskuvan yrityksen strategiseen talousjohtamiseen, suunnitteluun ja seurantaan.

Yrityksen taloussuunnitelma ja tuloksellinen talousjohtaminen

Yrityksen hallituksen aktiivinen ja liiketoimintaa ymmärtävä rooli on tunnetusti ensiarvoisen tärkeä yrityksen menestystekijänä sen elinkaaren eri vaiheissa. Yrityksen talouden seuranta-, ohjaus- ja raportointijärjestelmät ja niiden tuottama informaatio ovat menestyksellisissä yrityksissä hyvin selväpiirteisiä. Hallituksen jäsenen tulee kuitenkin aina tietää, mitä se voi ja mitä sen kannattaa vaatia niin yrityksen toimitusjohtajalta, talousjohdolta tai ulkopuoliselta taloushallinnon palveluntarjoajaltaan, jotta informaatio on luotettavaa, informaation tuottaminen on riittävän yksinkertaista ja kustannustehokasta ja samalla tuo esiin olennaiset seikat yrityksen kannattavuus-, maksavalmius- ja vakavaraisuusasemaan liittyen. Koulutuspäivän sisältö:

  • Pk-yrityksen tuloksen, taseen ja rahoituslaskelman analysointi ja johtopäätökset
  • Hallituksen vaatimukset talousraportoinnille
  • Hallituksen edellyttämät talouden ennusteet ja budjetointi
  • Yrityksen arvonmääritykseen liittyviä seikkoja

Palautetta edellisistä koulutuksista

  • "Hyvä kokonaisuus ja mielenkiintoisia keskusteluja osallistujien kesken. Suosittelen osallistumaan."
  • "Rento, konkreettinen esitystapa. Hyvä pieni porukka."
  • "Erittäin hyvä ja käytännönläheinen. Esimerkit ja keskustelu hyvin antoisia."
  • "Paljon hyviä käytäntöjä nousi esille. Erinomainen päivä! Hyviä keskusteluja."

Ilmoittaudu yrityksen talousjohtamisen koulutukseen

HHJ-teemakoulutus Hallituksen työkalut talouden hallintaan​ sopii hallituksessa jo oleville sekä uusille hallituksen jäsenille tai hallitukseen pyrkiville. Koulutuksesta saa ajankohtaisen tiedon talousjohtamiseen ja yrityksen talouden suunnitteluun sekä seurantaan. Koulutus on monipuolinen peruskoulutus yrityksen taloudesta sekä sen mittaamisesta ja seurannasta.


Hallituksen työkalut talouden hallintaan​ -koulutus on suunniteltu nykypäivän toimintaympäristöön ja osallistuja saa ymmärryksen ajankohtaisista talousraportoinnin ja toiminnanohjauksen järjestelmistä. Lisäksi koulutuksessa on erinomaiset verkostoitumismahdollisuudet. Lue lisää tulevista koulutuksista täältä tai ota yhteyttä lähimpään kauppakamariin.