HHJ Hallituksen työkalut asiakasarvon johtamiseen

Asiakasarvon johtamisen teemakoulutus luo ymmärryksen asiakasarvon johtamiseen sekä antaa työkalut hallitukselle kehittää strategista kilpailuetua ja kääntää luomansa asiakasarvo kassavirraksi.
​​​​Päivän aikana asiakasarvon kehittämisen eri osa-alueet käydään läpi konkreettisin esimerkein ja harjoituksin. Harjoituksissa käytetään työkaluja, joita jokainen osallistuja voi hyödyntää omassa hallitustyössään.

Asiakasarvon johtaminen on yrityksen tärkeitä kulmakiviä

Pystyykö yrityksesi mittaamaan omaa kilpailuetuaan? Seuraatteko kilpailuedun kehittymistä kassavirran, kannattavuuden ja kasvun ohella?

Asiakkaat päättävät yrityksen kilpailuedun, ja asiakkaiden valinnoilla on suora yhteys yrityksen kasvuun, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Valtaosalla suomalaisten yritysten hallituksista ei oman arvionsa mukaan ole hyvää käsitystä asiakkaiden tulevaisuuden tavoitteista. Suurin osa yrityksistä ei myöskään mittaa ja seuraa esimerkiksi asiakkuuden elinkaaren arvoa.

Mitä kaikkea asiakasarvon johtamisen teemakoulutus sisältää?

Asiakasarvon teemakoulutus luo ymmärryksen asiakasarvon johtamiseen sekä antaa työkalut hallitukselle kehittää strategista kilpailuetua ja kääntää luomansa asiakasarvo kassavirraksi.

Päivän aikana asiakasarvon kehittämisen eri osa-alueet käydään läpi konkreettisin esimerkein ja harjoituksin. Harjoituksissa käytetään työkaluja, joita jokainen osallistuja voi hyödyntää omassa hallitustyössään. Osallistujat tekevät itse arvion yrityksestä, jonka hallituksessa (tai johtoryhmässä) he ovat. Harjoituksen tavoitteena on löytää arvonluonnin pullonkaulat, joiden poistaminen tuottaa eniten arvoa ja joissa investoinnin tuotto-odotus on suurin.

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN

Koulutus sopii hallitustyötä jo tekeville tai sitä harkitseville. Koulutukseen sisältyy ennakko- ja jälkitehtäviä ja koulutuspäivän aikana tehdään ryhmätyö.

Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää asiakasarvon merkityksen ja pystyy luomaan strategioita, jotka edistävät asiakasarvon kehittymistä ja yrityksen liikevaihtoa.

Tulevat koulutukset löydät täältä. Lisäksi voit kysyä kursseista lähimmästä kauppakamaristasi.